pondělí 2. ledna 2012

Polský přechod k demokracii

Ondřej Vlček - Polský přechod k demokracii


           ÚVOD
Jednání u kulatého stolu 1989
Demokratizace, ke které došlo na přelomu 80. a 90. let minulého století ve střední a východní Evropě je závěrečnou fází Huntingtonem definované třetí demokratizační vlny, jež započala 25. dubna 1974 tzv. karafiátovou revolucí v Portugalsku.(1) Ve středoevropském prostoru bylo však Polsko tou zemí, která začala s tranzicí jako první, přestože to komunistické vedení neplánovalo. Impulzů k revoltě proti režimu bylo samozřejmě více, a proto si je zkusím v následujících kapitolách jeden po druhém rozebrat. Úvodní kapitola nabízí typologické zařazení polského přechodu k demokracii, kvůli omezenému rozsahu práce však nikterak podrobně. Ze stejného důvodu se nevěnuji ani následné konsolidaci demokracie, přestože uznávám, že mě takový scénář napadl, nicméně cílem práce je objasnit faktory, které vedly k pádu komunistického režimu.